Make your own free website on Tripod.com

Anugerah Dan Kejayaan Sekolah Hingga Kini
 

Tahun
Pertandingan
Kedudukan
Peringkat
1992
Surau Terbaik
Keenam
Negeri
Koperasi Terbaik
Keenam
Negeri
1993
Surau Terbaik
Johan
Negeri
Peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah
Johan
Negeri
Sekolah Dalam Taman
Johan
Kebangsaan
1994
Lanskap Surau Terbaik Bangunan Kerajaan
Johan
Negeri
Lanskap Sekolah
Naib Johan
Negeri
Peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah
Johan
Negeri
Peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah
Naib Johan
Kebangsaan
1997
 
Sekolah Harapan Negara
Johan
Kebangsaan
Persatuan usahawan Muda
Ketiga
Negeri
1998
Projek pelaksanaan MSISO 9002 Kementerian Pendidikan
.
.
1999
Gimnastik Artistik Sekolah Menengah Sabah
Johan
Negeri
2000
Gimnastik Artistik Sekolah Menengah Sabah
Johan
Negeri
Pusat Sumber Sekolah Cemerlang
Johan
Negeri
2001
 
Lonjatan Tertinggi PMR
Terbaik
Negeri
Kantin Terbaik
Naib Johan
Bahagian
Lukisan Kejuruteraan tertinggi SPM
Terbaik
Negeri
2002
 
Pencapaian PMR melepasi peringkat Negeri
Terbaik
Daerah
Pencapaian SPM
Terbaik
Daerah
2003
Pencapaian PMR
Terbaik
Bahagian