Make your own free website on Tripod.com
KAKITANGAN BUKAN MENGAJAR YANG BERKHIDMAT SEHINGGA 2006
 
Nama
Jawatan
Musalmah Mohd. Yussof Pemb. Tadbir N22
Faridah Zamrin Pemb. Tadbir N17
Mohd. Faizul Abunawas Penyelia Asrama N17
Salasia Labara Pemb. Tadbir N17
Marni Mubin
Pemb. Makmal C17
Norbik Asi
Pemb. Makmal C17
Asiah Sarlan
Pemb. Tadb.Rend N11
Zuraidah Hashim
Pemb. Tadb.Rend N11
Abdul Pusing Amilussin
Pek.Rend.Awam R11
Ngatiah Sukardi
Pek.Rend.Awam R11
Masika Bakig Pemandu Bermotor R10
Hadijah Uttek
Pemb.Am Rend.N1
Kasih Ambaling
Pemb.Am Rend. N1
Maamor Dadtam
Pemb.Am Rend. N1
Normiah Kamukun
Pemb.Am Rend. N1