Make your own free website on Tripod.com
Struktur Organisasi PIBG

Senarai Yang DiPertua PIBG 1976 hingga 2006


 
1976 - 1979
EN.MOHD SUNO MARSO
1980 - 1986
TN.HJ USMAN SUING
1987
JAKOB CHANG
1988 - 1989
JAAFAR ALAM
1990 - 1991
JAWAS EMBI
1992
JAAFAR AALAM
1993
ZAINAL AZHAR
1994 - 1995
IBRAHIM KANING
1996
JAWAS EMBI
1994 - 1995
IBRAHIM KANING
1997 - 1999
M.SIKAB UDAI
1999 - SEKARANG
ABDULLAH ABD MAJID